Kreativní pohybová výuka rozvíjí osobnostní a sociální dovednosti dítěte tanečně-pohybovými prostředky. Lekce vedou taneční lektoři - aktivní umělci, kteří mají pedagogickou zkušenost. Živý hudební doprovod zajišťují profesionální hudebníci a zkušení improvizátoři. Pro děti je to jedinečná možnost osobně se setkávat a kontinuálně pracovat s profesionálními umělci. 

Alternativně-vzdělávací program Tanec školám vychází z  principů metodiky Taneční a pohybové výchovy. Využívá specifik taneční tvorby k formování dětské osobnosti, vytváří trvalé vazby mezi myšlením, emocemi a fyzickou stránkou dítěte, harmonizuje jeho tělesný vývoj a rozvíjí inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, podporuje rozvoj sociální inteligence. Vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používání těla a ke kultivování pohybu.

Cílem projektu je rozšířit možnosti aktivního pohybu dětí ve škole, podpořit jejich pohybové schopnosti a tvořivé sebevyjádření. Formou pohybových her se rozvíjí i sociální dovednosti dětí, vzájemná i skupinová spolupráce. Díky přítomnosti hudebníka se děti učí vnímat hudbu a rytmus. Kreativní pohybová výuka vychází z přirozeného pohybu dětí, nevyžaduje speciální předpoklady a je proto dostupná všem žákům.

 

 

O projektu

Tanec školám - více pohybu a kreativity do škol

Víte, že Vaše děti můžou mít ve škole Taneční a pohybovou výchovu?
Rozhýbeme a roztančíme Vaši školu!

Tanec školám je umělecko-vzdělávací projekt, který již 12. rokem realizujeme s myšlenkou, že tanec a pohyb mají nezastupitelné místo ve výchovném procesu dětí.  V rámci projektu Tanec školám přinášíme do základních škol kreativní pohybovou výuku vedenou tanečními umělci za doprovodu živé hudby. Může tak obohatit vyučování vašich dětí v rámci doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova.

 

 

Projekt navazuje na dlouholetou praxi Tance Praha s komunitní prací umělců mezi dětmi. S pilotní celoroční výukou jsme začali již roku 2006 a naši umělci dosud působili celkem na jedenácti pražských školách. V roce 2017 jsme kontinuální výuku nahradili kratšími bloky a díky tomu se do projektu zapojilo více pražských škol.

 

Vzdělávací obsah programu

Kreativní pohybová výuka rozvíjí osobnostní a sociální dovednosti dítěte tanečně-pohybovými prostředky. Lekce vedou taneční lektoři - aktivní umělci, kteří mají pedagogickou zkušenost. Živý hudební doprovod zajišťují profesionální hudebníci a zkušení improvizátoři. Pro děti je to jedinečná možnost osobně se setkávat a kontinuálně pracovat s profesionálními umělci. 

Alternativně-vzdělávací program Tanec školám vychází z  principů metodiky Taneční a pohybové výchovy. Využívá specifik taneční tvorby k formování dětské osobnosti, vytváří trvalé vazby mezi myšlením, emocemi a fyzickou stránkou dítěte, harmonizuje jeho tělesný vývoj a rozvíjí inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, podporuje rozvoj sociální inteligence. Vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používání těla a ke kultivování pohybu.

Cílem projektu je rozšířit možnosti aktivního pohybu dětí ve škole, podpořit jejich pohybové schopnosti a tvořivé sebevyjádření. Formou pohybových her se rozvíjí i sociální dovednosti dětí, vzájemná i skupinová spolupráce. Díky přítomnosti hudebníka se děti učí vnímat hudbu a rytmus. Kreativní pohybová výuka vychází z přirozeného pohybu dětí, nevyžaduje speciální předpoklady a je proto dostupná všem žákům.

 

 

Praktické informace

Formát výuky: Tanec školám nabízí kreativní pohybovou výuku v podobě tříměsíčních bloků na jaro (únor-květen) a podzim (říjen-prosinec). Ideální je návaznost podzimního a jarního bloku v jedné třídě. Rozvržení hodin je individuální, dle možností školy i lektorů. Lektoři obvykle učí na škole vícero tříd návazně za sebou ve 2 – 4 hodinových blocích pravidelně každý týden. 

Jarní blok 2018 vyústil do společné prezentace všech zapojených škol v rámci festivalu TANEC PRAHA 2018 z aúčasti rodičů a veřejnosti. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde

Časová dotace: Jarní blok tvoří 12 lekcí v časovém rozmezí únor-květen, podzimní blok představuje 10 lekcí v období říjen-prosinec. Pohybová výchova je obvykle součástí vyučování.  Školy mohou čerpat časovou dotaci (10–12 hodin/blok) v rámci estetické výchovy (doplňující obor Taneční a pohybová výchova), často jí však čerpají v rámci hodin tělesné výchovy, vzhledem k využití tělocvičny. Program Tanec školám je však svým tvůrčím a uměleckým zaměřením, s intenzivní hudební složkou i obohacením estetické výchovy.

Taneční a pohybová výchova je doplňující vzdělávací obor v rámci estetické výchovy, který byl začleněn do Rámcového vzdělávacího programu opatřením ministra školství s účinností od 1. 9. 2010 (část 5.10.5). Umožňuje školám obohatit vzdělávací obsah základního vzdělání v oblasti Umění a kultura.

Věkové zaměření programu: Kreativní pohybová výuka je v tomto projektu vhodná především pro první, případně i pro druhý stupeň základních škol.  Optimální je její zavádění postupně od prvního ročníku, vhodná je i pro přípravní třídy.  

Prostorové podmínky: Prostor by měl zodpovídat velikosti skupiny. Lekce se převážně odehrávají v tělocvičně vzhledem k početným třídám. Velmi dobře se osvědčilo rozdělení třídy na menší skupiny (cca 15 žáků), kdy je možné realizovat výuku i v menších odpovídajících prostorách.  Práce s menší skupinou umožňuje individuálnější přístup, lepší soustředěnost a vzájemnou spolupráci dětí i výsledky.

Lektorský tým a koordinace: Tanec Praha poskytuje pedagogické a koordinační zázemí pro realizaci výuky na školách. Tzn. zkušené lektory, profesionální taneční umělce, kteří mají pedagogickou zkušenost a dlouhodobě se věnují práci s dětmi. Lektorský tým tvoří taneční umělec a hudebník, v případě větších kolektivů i asistent

Finanční podmínky: Jarní blok výuky bude pro limitovaný počet škol financován převážně z dotací projektu Tanec školám, školy však také žádáme o příspěvek na dofinancování.

Ukázková hodina zdarma: Pro školy, které by chtěly pohybovou výuku vyzkoušet, nabízíme nezávaznou ukázkovou hodinu zdarma. Navíc, učitelé se zájmem o výuku ve své třídě jsou vítáni na zážitkově-metodických seminářích, které pořádá Tanec Praha před zahájením bloku. Na seminářích budou moci poznat práci jednotlivých lektorů, zažít principy výuky a společně s lektorem tvořivě pracovat na tematickém bloku pro svou třídu.

 

Vzdělávací semináře

Semináře pro umělce a učitele

Tanec Praha z.ú. nově pořádá i zážitkově – vzdělávací semináře pro zájemce z okruhu umělců, tanečních pedagogů a učitelů.

 

Proběhlé semináře:

18.-19. 1. 2019 Seminář Tanec Školám
Vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ. Již pátý ze série seminářů v rámci projektu Tanec školám, který třináctým rokem přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře neposkytují samotné vzdělávání lektorů Taneční a pohybové výchovy, ale jsou zaměřeny na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit tuto výuku.

Nyní vás čekají inspirace z oblasti bodypercussion (Lenka Pospíšilová, Česká Orffova společnost) a kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou (Mirka Eliášová).

Nebude chybět ani sdílení zkušeností, vzájemné konzultace a ukázková lekce programu Tanec školám.

Přihlašování a informacemartina.filinova@tanecpraha.eu
Cena semináře: 1 000 Kč, studenti 700 Kč

Harmonogram:
Pátek 18. 1.

13:00 – 14:00 Úvod a ukázka pohybové lekce
14:00 – 17:00 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou
17.15 – 18.30  Diskuse: přítomnost kontaktu a doteku v hodinách Taneční a pohybové výchovy

Sobota 19. 1.
9.30 – 12.30 Lenka Pospíšilová: bodypercussion a jiné hudební inspirace pro taneční lektory
13:30 – 16:30 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou
17.00 – 18.30 Diskuse: sdílení zkušeností z výuky a motivace pro tuto práci

Lektoři:
Mirka Eliášová

Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získaly nejedno ocenění.
Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru a Momo, které jsou pravidelně uváděny v divadle PONEC.

Lenka Pospíšilová
Předsedkyně České Orffovy společnosti. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, praxi absolvovala u Pavla Jurkoviče, se kterým později učila na stejné škole. On ji přivedl k orffovským principům výuky HV. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Dnes učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr i rodičovský sbor. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice a ve světě. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. http://www.orff.cz/

 

 

27. - 29. 9. 2018 - Divadlo PONEC - Umění intuitivního hraní

V pořadí čtvrtý seminář povede inspirativní osobnost, nizozemský lektor intuitivní pedagogiky působící v Německu, Thomas Pedroli:

„Během intenzívního třídenního workshopu projdeme širokou škálou cvičení a her. Tento druh hraní se vyznačuje nesoutěživými prvky, nutností vzájemné spolupráce, probouzející se intenzivní radostí. Typické je také střídání emocí od vzrušení po klid a vnitřní disciplína, která se rodí ze zdánlivě pohybového chaosu.“

Workshop bude zaměřen na pedagogickou práci s pohybem v třídním kolektivu, nebo větší skupině dětí.


Přihlašování a informace: martina.filinova@tanecpraha.eu
Kapacita workshopu je omezená, přihlašování do 15. 9. 2018.
Účastnický poplatek: 1000 Kč / student: 700 Kč

Více informací zde: htt

Semináře pro umělce a učitele

Tanec Praha z.ú. nově pořádá i zážitkově – vzdělávací semináře pro zájemce z okruhu umělců, tanečních pedagogů a učitelů.

Nejbližší plánované semináře:

 

Vzdělávací a tvořivý seminář určený pro taneční lektory pracující s dětmi, pedagogy ZUŠ a ZŠ. Již pátý ze série seminářů v rámci projektu Tanec školám, který třináctým rokem přináší dětem do škol kreativní pohybovou výuku. Semináře neposkytují samotné vzdělávání lektorů Taneční a pohybové výchovy, ale jsou zaměřeny na doplňující poznatky a nové inspirace, které mohou obohatit tuto výuku.

 

Nyní vás čekají inspirace z oblasti bodypercussion (Lenka Pospíšilová, Česká Orffova společnost) a kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou (Mirka Eliášová).

 

Nebude chybět ani sdílení zkušeností, vzájemné konzultace a ukázková lekce programu Tanec školám.

 

Přihlašování a informacemartina.filinova@tanecpraha.eu

 

Cena semináře: 1 000 Kč, studenti 700 Kč

 

 

Předběžný harmonogram:

Pátek 18. 1.

13:00 – 14:00 Úvod a ukázka pohybové lekce

14:00 – 17:00 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou

17.15 – 18.30  Diskuse: přítomnost kontaktu a doteku v hodinách Taneční a pohybové výchovy

 

Sobota 19. 1.

9.30 – 12.30 Lenka Pospíšilová: bodypercussion a jiné hudební inspirace pro taneční lektory

13:30 – 16:30 Mirka Eliášová: základy kontaktní improvizace pro práci s dětskou skupinou

17.00 – 18.30 Diskuse: sdílení zkušeností z výuky a motivace pro tuto práci

 

Lektoři:

Mirka Eliášová

Tanečnice, pedagožka, choreografka. Absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze, kde obhájila i disertační práci a v současné době zde působí jako pedagog. Vytvořila více než 20 autorských choreografií, spolupracovala na operních představeních a podílela se na vzniku čtyř tanečních filmů. Od roku 2008 spolupracuje s orchestrem Berg na site-specific představeních na živě interpretovanou hudbu soudobých skladatelů. Její díla jsou uváděna na festivalech v ČR i zahraničí a získaly nejedno ocenění. 

Věnuje se i tvůrčím aktivitám pro děti jako pedagožka ZUŠ a lektorka pohybových dílen. Je autorkou dětských interaktivních představení Svět z papíru a Momo, které jsou pravidelně uváděny v divadle PONEC.

Lenka Pospíšilová

Předsedkyně České Orffovy společnosti. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, praxi absolvovala u Pavla Jurkoviče, se kterým později učila na stejné škole. On ji přivedl k orffovským principům výuky HV. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Dnes učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr i rodičovský sbor. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice a ve světě. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. http://www.orff.cz/

 

 

27. - 29. 9. 2018 - Divadlo PONEC - Umění intuitivního hraní

V pořadí čtvrtý seminář povede inspirativní osobnost, nizozemský lektor intuitivní pedagogiky působící v Německu, Thomas Pedroli:

„Během intenzívního třídenního workshopu projdeme širokou škálou cvičení a her. Tento druh hraní se vyznačuje nesoutěživými prvky, nutností vzájemné spolupráce, probouzející se intenzivní radostí. Typické je také střídání emocí od vzrušení po klid a vnitřní disciplína, která se rodí ze zdánlivě pohybového chaosu.“

Workshop bude zaměřen na pedagogickou práci s pohybem v třídním kolektivu, nebo větší skupině dětí.


Přihlašování a informace: martina.filinova@tanecpraha.eu
Kapacita workshopu je omezená, přihlašování do 15. 9. 2018.
Účastnický poplatek: 1000 Kč / student: 700 Kč

Více informací zde: http://www.tanecdetem.cz/predstaveni/workshop-thomas-pedroli:-%E2%80%9Eumeni-intuitivniho-hrani%E2%80%9C

Thomas Pedroli je hudebník, intuitivní kouč, lektor seminářů na témata intuitivní komunikace a intuitivní pedagogika. Studoval waldorfský vzdělávací systém a hudbu. Učitelství a výuce hudby se věnoval 34 let na různých školách v Nizozemsku a v Německu. V roce 1998 Thomas inicioval semináře pro intuitivní pedagogiku s Pär Ahlbomem. V současnosti působí jako kouč a lektor v několika zemích Evropy a v Japonsku.
https://www.thomas-pedroli.com

Partneři: MHMP, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Praha 3 a Goethe Institut

 

Seminář Tanec školám

19. - 20. leden 2018, PONEC – divadlo pro tanec

Třetí seminář v rámci programu Tanec školám se bude zaměřovat především na roli hudby v rámci pohybové výuky na školách a téma emoční sebeobrana lektora. 

V našich lekcích je hudba nedílnou součástí pohybu, proto se budeme věnovat vzájemné spolupráci lektora a hudebníka. Součástí semináře budou modelové ukázky výuky, jejich rozbor a diskuse. Inspirující bude nepochybně hudebně – pohybový workshop s lektorkou Lenkou Pospíšilovou z České Orffove Společnosti.

Současně se zaměříme na to, jak o sebe pečovat v práci s dětskou skupinou, a to formou praktického příkladu i rozboru teoretické stránky z oblasti psychologie a legislativy apod. Tematický blok bude vést Martina Viewegová, psycholožka, lektorka tance, absolventka výcviku v biosyntéze a tanečně pohybové terapie.

Informace a registrace: martina.filinova@tanecpraha.eu

Program

Pátek  19. 1.

9.00 – 9.30 – Registrace

9.30 – 10.00 – Úvod k projektu

10.00  – 10 45  Ukázka školní hodiny s hudebníkem, s důrazem na spolupráci lektora a hudebníka, pohybu a hudby;  rozbor, otázky, potřeby lektora a potřeby hudebníka(Barbora Látalová a Juan Carlos Vivas).

10: 45 – 12:00 Analýza lekce, diskuse

13.00  – 16.00 Lenka Pospíšilová: hudebně - pohybový workshop z orffovskými nástroji a využitím Orffovy hudby ( PaeDr. Lenka Pospíšilová -předsedkyně České Orffove Společnosti, pedagožka na ZŠ, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě, http://www.orff.cz/)

16.00  – 17.00  Praktická část: krátké ukázky lekce vytvořené účastníky (společně s hudebníkem) a jejich rozbor

Sobota 20.1.

9.30 – 11.00 – Ukázková hodina s hudebníkem a analýza (Michaela Suša a Tereza Koláčková)

12.00 – 16:00 – Martina Viewegová: Emoční sebeobrana pedagoga – jak o sebe pečovat v práci s dětským kolektivem, práva lektora, pravidla lekcí a spolupráce se školou

Cena semináře: 800 Kč / studenti 600Kč

Děkujeme za podporu: 

                                  Státní fond kultury               Praha 3

p://www.tanecdetem.cz/predstaveni/workshop-thomas-pedroli:-%E2%80%9Eumeni-intuitivniho-hrani%E2%80%9C

Thomas Pedroli je hudebník, intuitivní kouč, lektor seminářů na témata intuitivní komunikace a intuitivní pedagogika. Studoval waldorfský vzdělávací systém a hudbu. Učitelství a výuce hudby se věnoval 34 let na různých školách v Nizozemsku a v Německu. V roce 1998 Thomas inicioval semináře pro intuitivní pedagogiku s Pär Ahlbomem. V současnosti působí jako kouč a lektor v několika zemích Evropy a v Japonsku.
https://www.thomas-pedroli.com

Partneři: MHMP, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Praha 3 a Goethe Institut

 

Seminář Tanec školám

19. - 20. leden 2018, PONEC – divadlo pro tanec

Třetí seminář v rámci programu Tanec školám se bude zaměřovat především na roli hudby v rámci pohybové výuky na školách a téma emoční sebeobrana lektora. 

V našich lekcích je hudba nedílnou součástí pohybu, proto se budeme věnovat vzájemné spolupráci lektora a hudebníka. Součástí semináře budou modelové ukázky výuky, jejich rozbor a diskuse. Inspirující bude nepochybně hudebně – pohybový workshop s lektorkou Lenkou Pospíšilovou z České Orffove Společnosti.

Současně se zaměříme na to, jak o sebe pečovat v práci s dětskou skupinou, a to formou praktického příkladu i rozboru teoretické stránky z oblasti psychologie a legislativy apod. Tematický blok bude vést Martina Viewegová, psycholožka, lektorka tance, absolventka výcviku v biosyntéze a tanečně pohybové terapie.

Informace a registrace: martina.filinova@tanecpraha.eu

Program

Pátek  19. 1.

9.00 – 9.30 – Registrace

9.30 – 10.00 – Úvod k projektu

10.00  – 10 45  Ukázka školní hodiny s hudebníkem, s důrazem na spolupráci lektora a hudebníka, pohybu a hudby;  rozbor, otázky, potřeby lektora a potřeby hudebníka(Barbora Látalová a Juan Carlos Vivas).

10: 45 – 12:00 Analýza lekce, diskuse

13.00  – 16.00 Lenka Pospíšilová: hudebně - pohybový workshop z orffovskými nástroji a využitím Orffovy hudby ( PaeDr. Lenka Pospíšilová -předsedkyně České Orffove Společnosti, pedagožka na ZŠ, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, lektorka vzdělávacích seminářů pro pedagogy nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě, http://www.orff.cz/)

16.00  – 17.00  Praktická část: krátké ukázky lekce vytvořené účastníky (společně s hudebníkem) a jejich rozbor

Sobota 20.1.

9.30 – 11.00 – Ukázková hodina s hudebníkem a analýza (Michaela Suša a Tereza Koláčková)

12.00 – 16:00 – Martina Viewegová: Emoční sebeobrana pedagoga – jak o sebe pečovat v práci s dětským kolektivem, práva lektora, pravidla lekcí a spolupráce se školou

Cena semináře: 800 Kč / studenti 600Kč

Děkujeme za podporu: 

                                  Státní fond kultury               Praha 3

Kontakt

V případě zájmu o projekt Tanec školám nás neváhejte kontaktovat:
Martina Filinová
Koordinátor projektu
Email: martina.filinova@tanecpraha.eu
Tel.: 776 319 505Lektorský tým

Barbora Látalová, DiS

Bára Látalová

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Vůdčí umělecká osobnost dramaturgie dětských aktivit divadla PONEC. Ukončila konzervatoř Duncan Centre, absolvovala stáže na Hunter College of City University of New York (tanec a taneční terapie). Učila pohyb na herecké fakultě vysoké školy HINT v Norsku. Jako interpret a tvůrce se podílela na mnoha českých i mezinárodních projektech. Autorka úspěšného představení Margareta vypravuje (2014) a interaktivních tanečních inscenací pro děti  Fg = G [(mm)/r²] / Tanec a fyzika (2010) a Karneval zvířat (2013). V tandemu s umělkyní Zdenkou Brungot Svítekovou vytvořily  představení DIFFERENT? (2016), jsou autorkami experimentálního projektu Tančit o Žižkov! / Bláznivé tance o přestávce a společně i s Janem Bártou rodinné laboratoře souHra. Iniciátorka a spoluzakladatelka uměleckého spolku OSTRUŽINA. Lektorka Dětského studia divadla PONEC a tvořivých dílen  na školách. Učila tanec také v mateřské školce. Účastnila se umělecko-vzdělávacích projektů Kreativní partnerství, nebo Škola tančí (SE.S.TA, Žďár nad Sázavou). V rámci projektu Tanec školám učí TPV na základních školách již 10 let (ZŠ Lyčkovo nám. ZŠ Jarov, v současnosti ZŠ Cimburkova, Praha 3).

Michaela Suša

Michaela Suša

Pedagožka a tanečnice, absolventka konzervatoře Duncan Centre, kde vyučovala děti a dospělé ve Studiu taneční výchovy. Od roku 2002 vyučuje současný tanec a improvizaci na ZUŠ Lounských na Praze 4, od r. 2011 i v Čerčanech u Benešova. Lektorka tanečních dílen zaměřených na improvizaci a práci s tělem pro děti i dospělé (charitativní akce, Letní tábor/Festival KoresponDance 2014). Zajímá se o taneční terapii a neustále doplňuje své pedagogické a pohybové vzdělání. Na české taneční scéně se setkávala jako interpret s choreografy: Pierre Nadaud ( FR ), Ondřej Lipovský ( CZ ), Jan Komárek ( CZ ), Lenka Kniha Bartůňková ( CZ ) nebo Barbora Látalová ( CZ ). V současnosti účinkuje v interaktivním představení pro děti Karneval zvířat. Zkušená lektorka projektu Tanec školám (ZŠ Londýnská, ZŠ německo-českého porozumění aj.).

" Nestojím o to, aby z každého žáka byl budoucí profesionální tanečník. Stačí mi, když v nich jako pedagog vzbudím takový zájem, že se tanec stane součástí jejich života."

 

Bc. Jana Novorytová

Jana Novorytová

Tanečnice, lektorka, produkční. Absolventka bakalářského studia teorie a dějin divadla na Masarykově univerzitě v Brně a konzervatoře Duncan centre. Jako tanečnice a autorka působí v mnoha improvizačních představeních a site-specific projektech, spolupracuje s umělci z jiných oborů, výtvarníky, hudebníkyCreW Collective, SE.S.TA, Pražský improvizační orchestr). Tančí v aktuálních produkcích Divadla PONEC určených pro děti (Momo, Svět z Papíru, Karneval zvířat). Od roku 2009 se intenzivně věnuje pedagogické činnosti, je lektorkou tvořivé taneční výchovy a současného tance pro děti (v současnosti Altík, Dětské studio ve Studiu Alta), ale také tanečních hodin pro dospělé. Dlouhodobá pedagožka projektu Tanec školám, v rámci kterého učila na ZŠ Jarov, V Zahrádkách, ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám., ZŠ Mohylova a na Gymnáziu Thomase Manna.

Jan Bárta

Jan Bárta

Divadelní performer a tvůrce, lektor TPV a dramatické výchovy. Studoval na taneční konzervatoři Duncan Centre v Praze, pak přešel na Pražskou státní konzervatoř (obor hudebně-dramatický). Absolvent divadelní akademie – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten v Amsterdamu. V roce 2017 absolvoval - pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik, se zaměřením na metodu DvT- Developmental transformation ( Vývojové proměny) garantovaného Asociací dramaterapeutů ČR a Institute New Haven USA. Je spoluzakladatelem kreativního a produkčního sdružení Crewcollective. Spolupracoval jako autor i interpret s různými českými a holandskými divadelními i tanečními soubory. Věnuje se také vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii (Tak přesně o ráji…to není!, A je to!, STICKER, Pitch aj.). Spolupráce na dětských představeních s Mirkou Eliášovou (Momo, Svět z papírů). Zabývá se prací s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu a to i v drama-terapeutickém kontextu. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem Sámovka v pražských Vršovicích. Lektor projektu Škola tančí (SE.S.TA). Učí v Dětském studiu, vede také pohybově-hlasové dílny pro seniory a contemporary dance lekce pro dospělé v divadle PONEC. Lektor projektu Tanec školám od r. 2017 (ZŠ Livingston, ZŠ Barrandov II).

Petra Pellarová   

Petra Pellarová

Tanečnice, performerka a lektorka kreativního pohybu. Absolvovala magisterské studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (zaměření na psychosomatické disciplíny). Tanec a fyzické divadlo studovala na taneční konzervatoři Duncan centre a na Folkwang Hochshule v Essenu. V rámci stipendijní stáže strávila rok na Bali studiem tradičního balijského tance. V současnosti navštěvuje Psychoterapeutický výcvik v pohybové a taneční terapii. Zajímá jí propojení Feldenkraisové metody, hlasu a pohybu. Jako performerka spolupracovala např. s Divadlem bratří Formanů, jako tvůrce se podílela na projektech s českými tanečními i divadelními umělci. V rámci projektu Tanec školám působila na ZŠ Jarov na Praze 3, dále na ZŠ nám. Curieových a ZŠ Mohylová.

 

Robert Nižník 

Robo Nižník

herec, tanečník a muzikant pohybující se na hranici fyzického, tanečního a hudebního divadla. absolvent bakalářského studia na DAMU (KALD) a programu Akademia Praktyk Teatralnych v Polsku. Spoluzakladatel a dlouholetý člen mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni, zaměřeného na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Lektor mezinárodních workshopů zaměřených na práci s tělem a hlasem, lektor pohybových dílen pro školy. V rámci projektu Tanec školám působil od roku 2016 na ZŠ Cimburkova.

MgA. Zdenka Brungot Svíteková 

Zdenka Brungot Sviteková

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Absolventka oboru pedagogika tance na VŠMU v Bratislavě, studium si doplnila na CND Paris, danceWeb ve Vídni, SITI Co. v USA, programu Prototypes Fondation Royaumont (FR), seanse HiVolda (N) a pravidelně pokračuje formou různých seminářů. Jako interpretka, tvůrce či asistentka choreografie spolupracovala s mnoha domácími i evropskými umělci, ale taky se soubory z USA, nebo z Východní Azie. Zajímají jí přesahy do jiných uměleckých oborů, zvláště spolupráce s hudebními a výtvarnými umělci. Od roku 2016 spolupracuje se skladatelem Emanuele Palumbo (Fr/I). Věnuje se vlastní autorské tvorbě, improvizaci a výzkumu pohybu. Je spoluzakladatelkou festivalu ImproEvents Prague (2010 - 2015). Od roku 2009 je v blízkém tvůrčím dialogu s Barborou Látalovou, se kterou spolupracovala jako interpret i spoluautorka na několika inscenacích a jiných aktivitách (DIFFERENT?, Tančit o Žižkov!, souHra). Vede workshopy a semináře pro všechny věkové kategorie, jako lektorka působila v Dětském studiu Divadla PONEC (2010 - 2017) a je zkušenou lektorkou umělecko-vzdělávacích projektů na školách doma i se zkušeností v zahraničí. (dílny k představením, projekt  Škola tančí/SE.S.TA, projekt Tanec školám, projekt ve spolupráci s Lycée Charlemagne v Paříži).

 

Mgr.art. Romna Packová

Herečka, lektorka, konzultantka kreativity.  Absolventka Akademie umění v Banské Bystrici, oboru herectví. Během svého studia absolvovala roční výměnný pobyt na Akademii teatrální ve Varšavě, kde se mimo jiné věnovala filmovému herectví. Také se účastnila různých pohybových workshopů a seminářů fyzického divadla na Slovensku i v zahraničí. V Banské Bystrici spolupracovala s dětským divadlem Harry Teater.  Vyučuje tvořivou dramatickou a hlasovou průpravu v dětském studiu Altík. Vede lekce jógy pro dospělé i deti v DDM Ulita a Srdužení Roztoč. V Spoločnosti pro kreativitu pracovala na projektu jako umělkyne,  současne jako  konzultantka kreativity. Lektorka projektu Tanec školám od r. 2018.

Foto a video

 

 

 

Partneři projektu

MHMP          MKCR SFK       Praha 1

Praha 3   Praha 5