Komunitní umělecký projekt  Tančit o Žižkov! realizoval Tanec Praha z.ú. na základní škole Cimburkova v průběhu školního roku 2016/2017. Za myšlenkou projektu a uměleckou koncepcí jednotlivých akcí stojí taneční umělkyně Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková. Díky projektu se v prostorách školy jednou měsíčně konaly akce Bláznivé tance o přestávce, které přinášely ukázky z různorodých tanečních a pohybových děl a workshopy pro děti, jejich rodiče a učitele. Od září 2016 tančilo a hrálo pro žáky na škole celkem 26 umělců, tanečníků a hudebníků z Čech, Slovenska, Tibetu, africké Ghany a Nizozemí. Projekt má za cíl obohatit kulturní příležitostí žáků, komunitní život školy a pomoci začleňování dětí ze sociálně znevýhodněných skupin do společnosti.

Projekt byl podpořen grantem T-Mobile Mluvme spolu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

T-mobile Tančit o Žižkov Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

 

 

Tančit o Žižkov

Tančili jsme o Žižkov celý školní rok. Na akce Bláznivé tance o přestávce se děti ze základní školy Cimburkova těšili každý měsíc. Od ledna jsme ještě na škole „hráli“ slovensko-maďarského Potmehúda, inspirovaného slovenským folklórem, cirkusově-fyzické performance Výš skupiny tYhle, nebo dekadentní balet The Bird Andrey Miltnerové. Krásně zapadli i ukázky z představení Jola Mangpo Tanečního studia light, ve kterém kromě profesionálních tanečníků účinkovali i dětští tanečníci a tak se žáci z „Cimburačky“ mohli inspirovat i svými vrstevníky. Společně přeskakovali kufry, které byli hlavním symbolem inscenace. Děti měli možnost osobně poznat i hlavního protagonistu inscenace, Odzera Stanzina z Tibetu a jeho životní příběh. Finále projektu bylo mezinárodní, pro děti tančili a bubnovali afričtí tanečníci z Ghana Dance Ensemble, kteří hostovali i na festivalu TANEC PRAHA 2017. Na závěr jako Finále Grande měli jedinečnou možnost poznat mága světového tance a improvizace, Davida Zambrana z Nizozemí.

Projekt přinesl do školy i pohybové workshopy pro děti i učitele s vystupujícími umělci. Samostatně se pracovalo se skupinou nejmenších dětí ze školičky, které si je velmi oblíbili. Do interakce jsme zapájeli i rodiče, zprvu spíš překvapené, ale postupně čím dál otevřenější. Velký úspěch u dětí i rodičů měli právě afričtí tanečníci. Pro lepší porozumění kontextu performancí jsme se s dětmi vypravili také do divadla na představení, nebo otevřené zkoušky.

Pro děti tančilo a hrálo na ZŠ Cimburkova v průběhu školního roku 2016/2017 celkem 26 umělců, tanečníků i hudebníků z Čech, Slovenska, Tibetu, africké Ghany a Nizozemí. Za koncepcí celého projektu i jednotlivých akcí stojí taneční umělkyně Barbora Látalová a Zdenka Brungot Svíteková. Bláznivé tance o přestávce se konali většinou v pátek, abychom tak všem zpříjemnili a oživili konec školního týdne. Model divadla ve škole se osvědčil, děti ocenili neoficiálnost, přímý kontakt s umělci, možnost interakce a svobodných reakcí.

Děkujeme za podporu:

T-Mobile, MHMP a MŠMT

 

25.5.2017 - Ghana Dance Ensemble - Ametefere Christopher, Daniel Brown, Abubakar Ruhia Sadik Maltiti, Clifford Selorm Ametefere