Workshop Thomas Pedroli: „Umění intuitivního hraní“

Workshop pro lektory tanečně - pohybové výchovy dětí, pedagogy ZŠ a ZUŠ

27. – 29. 9. 2018, PONEC - divadlo pro tanec

Tanec Praha již 12 let realizuje projekt Tanec školám, který přináší dětem do pražských škol kreativní pohybovou výuku. Druhým rokem organizujeme také zážitkově-metodické semináře pro lektory, taneční pedagogy a nové zájemce. Další seminář bude vést mimořádně inspirativní osobnost, lektor intuitivního vzdělávání Thomas Pedroli. Jeho workshop bude speciálně zaměřen na pedagogickou práci v třídním kolektivu.

Thomas Pedroli o workshopu:
Během intenzívního třídenního workshopu projdeme širokou škálou cvičení a her. Typické pro tento druh hraní jsou nesoutěživé aspekty, spolupráce, přicházející intenzivní radost, střídání vzrušení i klidu a vnitřní disciplína, která vyvstává ze zdánlivého pohybového chaosu. Budeme pracovat s tělem, ale také s holemi, šálami, provazy, míčky a nábytkem. Občas se posadíme a budeme hovořit o kontextu, didaktice a všech ostatních otázkách, které budete mít. „Dítě ve vás se chce znovu narodit!”

Přihlašování a info: martina.filinova@tanecpraha.eu

Kapacita workshopu je omezená, přihlašování do 15. 9. 2018.

Účastnický poplatek: 1 000 Kč / student: 700 Kč

Partneři:

Magistrárt Hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Praha 3, Goethe Institut

Tanec Praha