Tančíme na školách i v roce 2018

Aneb o umělcích a školách, se kterými je radost spolupracovat

Jaro jsme na školách znovu přivítali pohybem s tanečními umělci.  V rámci projektu Tanec školám přinášíme kreativní pohybovou výuku dětem do 17 tříd na šesti pražských školách. Pravidelné pohybové dílny vedou profesionální taneční umělci společně s hudebníky.

Projekt Tanec školám může obohatit vyučování dětí v rámci doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova, který je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ. Program Tanec školám v dětech objevuje hravost, rozvíjí spolupráci mezi nimi, vzájemný respekt a budování důvěry. Kreativní pohybová výuka se nezaměřuje na taneční styly nebo tvorbu choreografií, ale nabízí prostor pro tvořivost a improvizaci, rozvoj pohybových dovedností a uvědomění si vlastního těla. Formou pohybových her objevují děti své tělo jako nástroj sebevyjádření, zdroj inspirace a především jako přirozenou součást své osobnosti. Díky přítomnosti hudebníka se učí vnímat rytmus a reagovat na živou hudbu.

Projekt realizujeme napříč Prahou, ve spolupráci pokračujeme na ZŠ Cimburkova (Praha 3), ZŠ Mohylová (Praha 13) a ZŠ nám. Curieových (Praha 1), nově se zapojili i FZŠ Barrandov II (Praha 5), ZŠ Německo-českého porozumění a k tomu i Gymnázium Thomase Manna na Praze 8. Pohybové dílny se odehrávají  v tříměsíčních blocích na jaře a na podzim. Jarní blok začal v březnu, potrvá do konce května a vyvrcholí 13. června závěrečnou veřejnou prezentací v kulturním centrum Kasárna. Akce bude společným vystoupením zapojených škol, děti s umělci představí ukázku své tříměsíční týmové práce v rámci festivalu TANEC PRAHA.

Umělecko-vzdělávací projekt Tanec školám realizujeme již 12. rokem a za tu dobu se do něj zapojili profesionální umělci na jedenácti pražských školách. Na podzim 2018 se nově do projektu připojí i Základní škola v Čerčanech. V letošním roce tvoří skvělý lektorský tým tanečníci Barbora Látalová, Jana Novorytová, Michaela Suša, Jan Bárta, Robert Nižník, Petra Pellarová a Romana Packová. Hudební posily tvoří profesionální hudebníci a zkušení improvizátoři Václav Kalivoda, Tomáš Kerle, Juan Carlos Vivas, Tereza Koláčková a Jakub Koláček.

Ani v roce 2018 neměl projekt lehký start, jeho úskalím se stal mezioborový charakter, propojení umění a vzdělávání. Právě z tohoto důvodu nespadal do žádného z existujících dotačních programů ministerstev a nezískal očekávanou podporu. O to více si ceníme podpory Magistrátu HMP, Státního fondu kultury, MČ Praha 3 a příslušných komisí, které pozitivně vnímají přínos a význam komunitní práce umělců na školách. Projekt žije dlouhá léta díky aktivismu a odhodlání týmu Tance Praha a spřízněných umělců, protože věříme, že tanec a pohyb mají zásadní význam pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Tanec Praha